مدرسه نمونه دولتی جامعه الصادق

تسلیم نشوید آغاز همیشه سخترین مرحله است

مدرسه نمونه دولتی جامعه الصادق

تسلیم نشوید آغاز همیشه سخترین مرحله است

این وبلاگ همواره جهت اطلاع رسانی به شما دوستان عزیز افتتاح شده است.مدرسه نمونه دولتی جامعه الصادق واقع در بندرعباس،سه راه گلزار شهدا می باشد.